събота, 8 януари 2011 г.

ДУЕЛ

Йордан Радичков разказва една интересна случка, станала в някакво родопско селце. Повечето жители на селцето били мохамедани и когато се случело някой да се разболее, веднага тичал при ходжата да го лекува. Не че ходжата много разбирал, а просто защото нямало лекар. В един слънчев септемврийски ден в селцето се появил лекар. Младеж, току-що завършил медицинското си образование, пълен с ентусиазъм и енергия. Спретнал за няколко часа една стаичка в селсъвета и зачакал посетители. Да, ама никой не идвал. Минали ден, два, три – никой. Позаинтересувал се той и разбрал причината. Свикнали хората откакто свят светува все ходжата да ги лекува, нямали вяра на науката, страхували  се. А и ходжата ги заплашвал, че няма да им обърне внимание повече, ако отидат при младия доктор. И това е разбираемо. Ще му секне печалбичката.  А докторът лекувал безплатно. С една дума, заформял се конфликт.    
         Младият медик не искал да остави нещата така и решил да предизвика ходжата. Извикал го един ден на медицински дуел. Показал му един кашон, бръкнал в него и извадил една отровна змия – пепелянка. Направил така, че пепелянката да го ухапе, след което казал на ходжата.
         - Понеже науката е измислила серум, ще победя с него отровата и ще живея. В кашона има още една пепелянка, хвани я, за да те ухапе. Ако с твоите баяния надвиеш на отровата, ще те призная за по-голям лечител от мен и няма да преча на хората да се лекуват при теб.
         Гледката разтърсила ходжата. Той толкова се уплашил, че хукнал презглава да бяга навън. От този ден нататък не посмял да лекува съселяните си. И сам изпращал болните при образования лекар. Науката дала урок на суеверието.

Няма коментари:

Публикуване на коментар