четвъртък, 13 юни 2013 г.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРАХОСМУКАЧКА

Когато си купите прахосмукачка, първо трябва да я тествате.

За целта отивате в парламента, включвате я на максимално висока скорост и започвате работа с въртеливо-постъпателни движения на ръцете.

Препоръчва се почистването да започне от първите редове като се върви към последните. Ако това става по време на пленарно заседание, още по-добре...Внимателно минавате между редовете, обирайки всяка нечистота, било на банката, било около нея, било под нея...Уредът реагира на цвят, мисъл, парфюм и настроение, както и на гласуване с чужди карти...Предвидена е автоматична подмяна на филтъра, при положение, че се напълни с буклуци, преди вие да разберете това. За по-едрите такива, като обувки, вратовръзки и прочие отпадъци, прахосмукачката разполага със специален контейнер за бельо. Помислили са инженерите на фирмата производител, за което им ръкопляскаме...

При наличието на други буклуци и вредни екземпляри, ако своевременно не са избягали, можете да се качите и на втория етаж.

Препоръчително е да не почиствате бюрото на председателя на парламента, защото той ще е вашият гарант за качеството на извършената дейност...И само срещу подпис от него, ще получите вашето удостоверение за годност...както и гаранция за работа на уреда в силно замърсена среда.

Когато приключите с тестването и получите подписа за годност, можете да се върнете вкъщи и да предостаавите прахосмукачката на жена си...Тя знае как да работи с нея в домашна среда...

Няма коментари:

Публикуване на коментар