петък, 21 юни 2013 г.

ПОЛИТИЧЕСКИ ТЕАТЪР
Застанал вън на новата арена

народът вика – изгонете Мелпомена.

Вън от храма на изкуството -

политиците променят само лустрото.

Идва времето, с един откос

да съборим политическата каста,

туй е днес големият въпрос,

искаме си рестото и баста...

Стига сме ги траели - безсрамници

да ни хвърлят шепа прах в очите,

замаскирани като избранници

на обществено приличие.

Да издигнем на площада нова сцена,

без суфльор, декори и миманс.

Да живее Мелпомена.

Публиката заслужава втори шанс...

Няма коментари:

Публикуване на коментар