понеделник, 13 декември 2010 г.

КРЪГОВРАТ


Държеше вече банкнотата от сто евро в ръцете си. Майка му изпълни обещанието си и ги прати. Подържа ги малко с плахи пръсти. Поглади ги. Помириса ги, сякаш искаше да вдъхне от аромата на майка си. Знаеше, че тя ги е държала, стискала ги е в шепите си, оставила е дъха си върху тях. Нищо и никаква хартийка, на която човеците придават извънредна почит. Но това трая миг. После някак изведнъж се погнуси от тези пари. Знаеше цената им. Опита се да си представи стаичката, в която тя живееше. Влагата, мухълът, хлебарките, неизмитите чинии, вечно неплатените сметки… Мъжките пръсти, които всяка нощ я мачкаха, опипваха, разсъбличаха. Държейки парите, усети как започна да се изпотява. Изгаряха ръцете му. Реши да ги захвърли в най близкия казан. Но после размисли. Представи си своята квартира, влагата, мухълът, хлебарките, вечно неплатените сметки и тръгна в дългата нощ да си търси… жена. Все пак това бяха сто евро.

3 коментара: