неделя, 19 декември 2010 г.

ИЗНЕНАДИТЕ НА ВРЕМЕТО
Тъй както стояхме
на онзи баир отсреща
и бяхме почнали
да пускаме корени,
отнейде задуха вълна гореща
и времето
връхлетя отгоре ни.
Тъй както в сън унесени
мечтаехме райски градини,
върху главите ни
паднаха кестени
и оставиха здрави цицини.
Тъй както тайно се кръстихме
даже от нас самите,
само времето
ни прекръсти
пред олтара на  в и с и н и т е.

2 коментара: